Waarom een NH Bouwstroom

De woningmarkt zit muurvast. De behoefte aan betaalbaar wonen in Noord-Holland is groot. We zien tevens dat het wiel van nieuwbouwwoningen ontwikkelen telkens opnieuw wordt uitgevonden. Waardoor de woningen uiteindelijk duurder uitvallen dan nodig is. Bouwen op de bouwplaats? Wij zien afval, faal- en transportkosten en een schaarste aan vaklui. Met de traditionele manier van locaties ontwikkelen, lossen we de woningnood op korte termijn niet op. NH Bouwstroom is ervan overtuigd dat het anders kan. Op een andere, slimmere manier kijken naar de manier waarop we woningen bedenken en bouwen. Niet lineair, maar iteratief. Een manier die sneller gaat, voorspelbaarder is, maar bovenal betaalbaar is én met kwaliteit. Voor het oog, voor de bewoner en voor de toekomst. Sneller en betaalbaar kán. Omdat we onze kracht als corporaties in Noord-Holland hebben gebundeld. Door de markt open tegemoet te treden. Door te bevragen en een kans te bieden. Door ons transparant en nieuwsgierig op te stellen, willen we bouwers inspireren om samen met ons, op gelijkwaardige basis, de bestaande praktijk uit te dagen. En zo ervoor te zorgen dat we samen de woningnood op korte termijn kunnen verlichten.

Wat is NH Bouwstroom

  • Een jong samenwerkingsverband van een aantal Noord-Hollandse woningcorporaties, groot en klein, actief tussen Amsterdam en Den Helder. Onder wie bestuurders, ontwikkelaars, strategen, inkopers en conceptontwikkelaars uit de corporatiesector. 

  • Staat in nauw contact met bestuurders van bijna alle woningcorporaties in Noord-Holland.

  • Het aanspreekpunt in Noord Holland voor leveranciers, gemeenten, corporaties en producenten van nieuwbouwwoningen die op een innovatieve manier willen meedenken over vernieuwingen in de sociale woningproductie.

Een nieuwe manier van nadenken, uitvoeren en samenwerken

NH Bouwstroom staat voor een nieuwe manier van nadenken, uitvoeren en samenwerken. NH Bouwstroom wil de woningbouwopgave gezamenlijk met markt en overheid benaderen. Gelijkwaardig, open en inspirerend. Samen op zoek naar de productie van modulaire, conceptuele woningen zodat we betaalbare buurten van waarde realiseren. Woningen die er sneller staan, beperkte beheerkosten kennen, duurzaam zijn en uitstraling hebben. Zo zijn deze woningen van toegevoegde waarde voor de plek en de mensen aan wie wij ze verhuren. 

NH Bouwstroom is een krachtige inkoper met een continue bouwopgave door heel Noord-Holland, waarbij we betrouwbaarheid, schaalvoordeel en innovatiekracht bieden. Mensen die staan voor de zaak, bevlogen zijn en werken vanuit een overstijgend gedeeld belang. Bestuurders, projectleiders en specialisten die vanuit hun eigen corporaties gezamenlijk werken aan het realiseren van een vernieuwing van het proces en het product en daarbij de steun en samenwerking zoeken met overheid en marktpartijen.

Brasa Village: Ymere, Eigen Haard en Rochdale | Homes factory, Heddes en ItMoos