Wat is NH Bouwstroom

  • Een jong samenwerkingsverband van een aantal Noord-Hollandse woningcorporaties, groot en klein, actief tussen Amsterdam en Den Helder. Onder wie bestuurders, ontwikkelaars, strategen, inkopers en conceptontwikkelaars uit de corporatiesector. 

  • Staat in nauw contact met bestuurders van bijna alle woningcorporaties in Noord-Holland.

  • Het aanspreekpunt in Noord Holland voor leveranciers, gemeenten, corporaties en producenten van nieuwbouwwoningen die op een innovatieve manier willen meedenken over vernieuwingen in de sociale woningproductie.

Een nieuwe manier van nadenken, uitvoeren en samenwerken

NH Bouwstroom staat voor een nieuwe manier van nadenken, uitvoeren en samenwerken. NH Bouwstroom wil de woningbouwopgave gezamenlijk met markt en overheid benaderen. Gelijkwaardig, open en inspirerend. Samen op zoek naar de productie van modulaire, conceptuele woningen zodat we betaalbare buurten van waarde realiseren. Woningen die er sneller staan, beperkte beheerkosten kennen, duurzaam zijn en uitstraling hebben. Zo zijn deze woningen van toegevoegde waarde voor de plek en de mensen aan wie wij ze verhuren. 

NH Bouwstroom is een krachtige inkoper met een continue bouwopgave door heel Noord-Holland, waarbij we betrouwbaarheid, schaalvoordeel en innovatiekracht bieden. Mensen die staan voor de zaak, bevlogen zijn en werken vanuit een overstijgend gedeeld belang. Bestuurders, projectleiders en specialisten die vanuit hun eigen corporaties gezamenlijk werken aan het realiseren van een vernieuwing van het proces en het product en daarbij de steun en samenwerking zoeken met overheid en marktpartijen.