Selectieprocedure

De woningmarkt zit muurvast. De behoefte aan betaalbaar wonen in Noord-Holland is groot. Acht woningcorporaties in Noord-Holland  (Eigen Haard, Intermaris, Parteon, Rochdale, Wooncompagnie, Woontij, Woonwaard, Ymere) bundelden daarom vorig jaar de krachten in NH Bouwstroom. Samen gaan ze actuele woningmarktproblemen oplossen. Door centraal in te kopen, het bouwproces te standaardiseren, fabrieksmatig modulair en circulair te bouwen. Zonder in te leveren op kwaliteit, betaalbaarheid en uitstraling.

Selectie marktpartijen

NH Bouwstroom heeft na een intensief proces zes bouwpartners geselecteerd die mee kunnen en willen in de beoogde manier van samenwerken. Bouwpartners die een product kunnen leveren dat voldoet aan de eisen wat betreft programma, uitstraling, duurzaamheid en flexibiliteit. NH Bouwstroom en de bouwpartners trekken vanuit gedeeld belang op met gemeenten om samen locaties te vinden in Noord-Holland waar zij in de komende jaren woningen kunnen bouwen.

Vernieuwen van proces en product

Als krachtige inkoper met een continue bouwopgave door heel Noord-Holland, stelt NH Bouwstroom betrouwbaarheid, schaalvoordeel en innovatiekracht centraal. De samenwerking van acht corporaties bundelt ervaring, kennis en capaciteit. Projectleiders en specialisten werken vanuit hun eigen corporaties gezamenlijk aan een vernieuwing van het proces en het product. NH Bouwstroom heeft volume om de markt vooruit te bewegen en de ambitie om over heel Noord-Holland de komende jaren zo’n 750 conceptwoningen per jaar te realiseren.
Deze woningen worden verdeeld over drie typen woningen: twee permanente woningtypen in de vorm van grondgebonden eengezinswoningen en gestapelde appartementen en een type met verplaatsbare woningen. Voor de grondgebonden eengezinswoningen werkt NH Bouwstroom samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma en Homes Factory, voor de gestapelde appartementen met Fijn Wonen en Hillen & Roosen met partner DOOR architecten en voor de verplaatsbare woningen met Heddes Bouw & Ontwikkeling, Homes Factory en MOOS.

Woningnood verlichten

Harry Platte, directeur-bestuurder Parteon: ““We creëren een nieuwe manier van gezamenlijk werken om mooie wijken te realiseren met betaalbare woningen. Door het bundelen van onze kracht als Noord-Hollandse corporaties en de vernieuwende samenwerking met onze bouwpartners. We stelen ons transparant en nieuwsgierig en weten zo bouwers te verleiden om op gelijkwaardige basis de bestaande praktijk uit te dagen. Samen zorgen we in de komende jaren voor het verlichten van de woningnood in Noord-Holland.”

De selectieprocedure startte in 2021.  

Op maandag 1 november 2021 organiseerden we een online expertmeeting. Deze middag gingen we in gesprek met onder andere vertegenwoordigers van gemeenten, stedenbouwkundigen en architecten. Centraal stond de vraag op welke wijze we onze samenwerking vorm kunnen geven om de woningbouwopgave gezamenlijk te benaderen en ieders belang zo goed mogelijk te dienen. En wat is nodig om modulaire, conceptuele woningen met  een mooie uitstraling te realiseren die van toegevoegde waarde zijn voor de locatie en de mensen aan wie wij ze verhuren? Kijk de expertmeeting onderstaand terug.