Start bouw tijdelijke sociale huurwoningen Kalkbranderij

Woningcorporatie Eigen Haard gaat op het terrein van de Kalkbranderij, hoek Bovenkerkerweg/Zetterij, 97 tijdelijke sociale huurwoningen bouwen. De woningen zijn bestemd voor groepen mensen die urgent woonruimte nodig hebben. Op deze locatie komen met name jongeren (61 woningen) die van daaruit kunnen doorstromen naar een permanente woonplek. De gemeente gaat 36 woningen huren van Eigen Haard voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen die nu in hotels in Amstelveen verblijven.

Het wooncomplex bestaat uit drie gebouwen met bijbehorende fietsenstallingen. Op dit moment vinden de voorbereidende grondwerkzaamheden plaats. Het is de bedoeling dat de bouwwerkzaamheden starten op 4 maart 2024. Naar verwachting kan het eerste woonblok in september in gebruik worden genomen door de Oekraïense vluchtelingen. De twee bouwblokken met jongerenwoningen worden, als alles volgens planning verloopt, opgeleverd eind november zodat zij nog voor de kerst in hun nieuwe woning zitten.

Flexwoningen van de NH Bouwstroom

In Noord Holland werken aannemers en woningcorporaties samen om betaalbare woningen te bouwen die grotendeels in de fabriek zijn gebouwd. Voor de Kalkbranderij zijn de woningen van MOOS geselecteerd. De voortgang van het project is te volgen op www.eigenhaard.nl/kalkbranderij.

Ondertekenmoment Eigen Haard en Moos 

Huurwoningen voor jongeren

Op 6 februari stemde het college in met de erfpachtovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst met Woningstichting Eigen Haard voor een periode van 15 jaar. Wethouder wonen Adam Elzakalai is verheugd dat het project nu vaart krijgt en de bouwwerkzaamheden binnenkort starten. ‘Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren in Amstelveen. Daarom zijn wij blij met de start van de bouw van sociale huurwoningen voor Amstelveense jongeren op deze locatie. Het is ook goed dat een deel van de woningen tijdelijk beschikbaar is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen die nu in hotelkamers wonen.’

Flink bijbouwen

‘We zijn blij dat we flink wat woningen kunnen bijbouwen in Amstelveen’, zegt Arco Groothedde, bestuurder bij Eigen Haard. ‘Natuurlijk bouwen we liever direct goede permanente woningen. Flexwoningen op deze plek is echter een goede oplossing. Daarnaast heeft de gemeente het goed voorbereid en een duidelijke visie op wie zij hier willen huisvesten. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.’

Opvang hotels tijdelijk

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in hotels was bedoeld als tijdelijk en is relatief duur. Daarom zoekt de gemeente alternatieve opvanglocaties. De woningen op de Kalkbranderij bieden basisvoorzieningen die de hotelkamers waar de Oekraïense vluchtelingen sinds maart 2022 verblijven niet bieden, zoals de mogelijkheid om zelf te koken. De vluchtelingen zijn in veel gevallen aan het werk en hun kinderen gaan hier naar school. Als de opvang van Oekraïense vluchtelingen niet meer nodig is, gaan partijen met elkaar in overleg over het gebruik van de woningen door een andere groep Amstelveense woningzoekenden.

Bekijk meer nieuws