Een stroomversnelling in bouwen
om betaalbaar te kunnen wonen

Samen werken aan kwalitatief duurzame en betaalbare woningen in Noord-Holland

Nieuws

Waarom een
NH Bouwstroom

De woningnood in Nederland is groot. Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen. Rijk, gemeenten en woningcorporaties hebben de behoefte snel en tegen zo laag mogelijke kosten kwalitatief goede en duurzame woningen te bouwen, en zien kansen in de markt met de ontwikkelingen op het gebied van conceptueel bouwen: werken vanuit herhaalbare oplossingen die ook flexibel zijn. Als samenwerkingsverband van woningcorporaties wil NH Bouwstroom deze opgave integraal met gemeenten, leveranciers en aannemers oplossen.

P1077170

Wat wil
NH Bouwstroom bereiken

  • Opzetten van drie bouwstromen voor eengezinswoningen, appartementen en flexwoningen;
  • Per bouwstroom en toevoegen van betaalbare, circulaire huurwoningen met een lage TCO;
  • De markt inspireren en uitdagen om op reële wijze gezamenlijk conceptuele modulaire woningen te ontwikkelen die voldoen aan de randvoorwaarden;
  • Een praktisch, bruikbaar en toegankelijk ontwikkelproces uit te denken en toepassen binnen de organisaties;
  • Vanuit gedeeld belang met gemeenten optrekken als het gaat om draagvlak voor de plannen en het soepel verkrijgen van vergunningen;
  • Samen met gemeenten optrekken om locaties te vinden in Noord-Holland, waar we met NH Bouwstroom woningen kunnen bouwen voor de komende tien jaar.
  • CO2-reductie door onder andere materiaalgebruik, circulariteit, beperking transportbewegingen, energiebesparing en innovatie;
P1077174

Wat is
NH Bouwstroom

NH Bouwstroom staat voor een nieuwe manier van denken, uitvoeren en samenwerken. NH Bouwstroom wil de woningbouwopgave gezamenlijk met markt en overheid benaderen, gelijkwaardig, open en inspirerend. Samen op zoek naar de productie van modulaire, conceptuele woningen zodat we betaalbare buurten van waarde realiseren. Woningen die er sneller staan, beperkte beheer- en onderhoudskosten kennen, duurzaam zijn en een mooie uitstraling hebben. Zo zijn deze woningen van toegevoegde waarde voor de plek en de mensen aan wie wij ze verhuren.

Ben jij de samenwerkingspartner die samen met ons de uitdaging aangaat om woningen te realiseren op een innovatieve manier. Dan zoeken wij jou!